Yükleniyor...
Slider

Kalp Yetersizliği Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp yetersizliği hastaları temel yakınmalarının ne olduğuna bağlı olarak kardiyoloji uzmanlarına, aile hekimine, iç hastalıkları uzmanlarına ve daha nadir olarak da diğer klinik disiplinlere başvururlar. Hekim, hastasını dinleyip muayenesini yaptıktan sonra eğer kalp yetersizliğinden şüphelenir ise aşağıdaki testleri isteyebilir.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG yapılabilmesi için sağlık çalışanı vücudun farklı bölgelerine elektrot adı verilen küçük bantlar yerleştirir. Birer elektrot her iki kola ve bacaklara ve bir kaç elektrot da göğse konulur. Bunlar acı vermez. EKG daha önce kalp krizi geçirip geçirmediğinizi, kalp kasınızdaki değişimleri ve kalp ritminizi gösterir.

Göğüs röntgeni

Kalbinizin büyüyüp büyümediğini ve akciğerlerinizde sıvı birikimi olup olmadığını öğrenmek için röntgeniniz çekilir.

Kan tahlilleri

Kolunuzdan kan örneği alınır. Bu örnek sodyum ve potasyum, albümin ve kreatinin seviyelerini öğrenmek için laboratuvarda analiz edilir. Ayrıca BNP isimli bir hormonun seviyesine bakılabilir.

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli görüntülerinin alınmasını sağlayan bir testtir. Bu işleme kalp ultrasonu da denir. Ultrasonu bir bebeğin gelişimini takip etmek için kullanılan yöntem olarak düşünebilirsiniz, ancak ultrason dalgaları aynı zamanda kalbin boyutunu, yapısını ve hareketlerini de göstermektedir.

Diğer testler

Kalp yetersizliği aslında tek başına bir hastalık değildir. Kalbin yapı ve işlevini bozan birçok hastalığın nihai sonucudur.  Koroner kalp hastalığı (kalp damarlarında daralma), hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları (aritmiler), şeker hastalığı (diyabet) gibi hastalıklar kalp yetersizliğinin en yaygın görülen nedenleridir. Bu nedenle doktorlar, kalp yetersizliği teşhisi koyduktan sonra altta yatan hastalığı saptamak için daha ileri testlere ihtiyaç duyabilir. Bu testler;

  • Efor testi
  • Kalp sintigrafisi
  • Holter testi
  • Kalp bilgisayarlı tomografisi
  • Kalp MR’ı (manyetik rezonans görüntüleme)
  • Koroner anjiyografi & kalp kateterizasyonu gibi testleri kapsayabilir.